Ute/Sommertrening 2018

Som tidligere år kjører vi også denne sommeren utetrening to ganger i uken på uteområdene ved Hennummarka skole.
 
Dager:  MANDAG og ONSDAG
Tid.       kl 20-21 
Før ferien, uke: 25, 26, 27
Etter ferien, uke: 31, 32, 33
 
Uke 34 startet innetreningen igjen!
 

Sist endret 11.06.2018 09:06.


Er jeg forsikret på trening ?

Friskis&Svettis er medlem av Norges Idrettsforbund. Dette gjør at vi er pliktig å innkreve medlemskontingent.
Denne er fastsatt til 100,-
Ved å betale medlemskontingenten får medlemmer medlemsrettigheter i Friskis&Svettis Lier og forplikter seg samtidig til å følge NIF's regelverk. Dette innebærer at man også er forsikret på trening gjennom Friskis&Svettis Lier. For å delta på treninger som ikke er åpne for alle, må man betale en treningsavgift i tillegg. Denne dekker kostnadene for deltagelse på treningene ( hall leie, musikkanlegg, utstyr etc.).
Merk ! Deltar man på åpne treninger ( som feks. sommertrening) uten å betale medlemskontingenten er man altså IKKE forsikret. Evt. skader må da tas på egne forsikringer.

Sist endret 03.05.2018 10:07.


Anteo utvecklas av Defendo Sverige AB, 2007-2018 #78