Priser

Gjelder 2018

Prisliste

Prisene gjelder fra 14.12.2017 til 15.12.2018. Reservasjon for prisendringer.
KortGyldighetsregelBemerkningVoksen Ungdom 
MedlemskontigentGyldig 1 kalenderårkr 100kr 100
ÅrskortGyldig 1 kalenderårkr 1 500kr 600
TerminkortGyldig 1 terminkr 1 000kr 400
DropinGyldig 1 ganger innenfor 1 dagkr 100kr 50

Anteo utvecklas av Defendo Sverige AB, 2007-2018 #83