Slik kjøper du aktivitetskort

2018 

Benytt nettbank for betaling av medlemskontigent og treningsavgift, påfør de opplysningene vi ber om under "Viktig".

 

Et samlet beløp betales inn til:

 

Friskis&Svettis Lier       Konto 1503 02 55035
 

Medlemskontigent:        Kr 100,- (gjelder januar-desember og MÅ betales av alle)
+
Treningsavgift:
Voksen:                         Vår kr 800,-/ Høst kr 800,-      Årskort kr 1300,- (gjelder januar-desember)
Ungdom under 25 år:      Halvt år kr 300,-                    Årskort kr  500,- (gjelder januar-desember)

_________________________________________ 

 Viktig!
Merk innbetaling med f
ødselsdato og navn på medlemmet, samt spesifikasjon av hva du betaler for (f.eks. "Medlemskontigent 2018 og treningsavgift vår 2018"

 Dersom du ikke har tilgang til nettbank, benytt bankgiro og påfør opplysningene i feltet "Betalingsinformasjon" .

  

Medlemskort utleveres på treningsstedet mot fremvisning av kvittering.

 

Enkeltbilletter kan betales kontant på treningsstedet. 

 

Anteo utvecklas av Defendo Sverige AB, 2007-2017 #2