Kjøpvilkår

   

For å bli medlem i Friskis&Svettis Lier må du betale medlems- og treningsavgift. Betal til  Konto 1503 02 55035 og ta med kvittering på første trening - du vil da få tildelt medlemskort og bli registrert hos oss.

F&S Lier selger terminkort og årskort.

Et terminkort er gyldig for en termin, enten vårtermin eller høsttermin. Prisen er den samme uansett om man kjøper kortet tidlig eller sent i terminen.  

Årskort selges kun i vårtermin og er gyldig ut kalenderåret! 

Ungdom under 25 år får kjøpt terminkort for under halv pris, se prislisten.

Og i tillegg selger vi enkeltbilletter til kr 70,- pr. gang (35,- for ungdom).

Anteo utvecklas av Defendo Sverige AB, 2007-2017 #88