• MAI

  Det er mange inneklemte fridager i mai, samt at skolene trenger gymsalene sine selv enkelte dager.

  Dette betyr at vi må vike disse dagene. Vi oppfordrer alle til å følge med på nettsidene for endringer. 
   
  Fredag og Lørdags treningene er avsluttet for sesongen.
   
   Bilderesultat for hvitveis
   
 • Er jeg forsikret på trening ?

  Friskis&Svettis er medlem av Norges Idrettsforbund. Dette gjør at vi er pliktig å innkreve medlemskontingent.
  Denne er fastsatt til 100,-
  Ved å betale medlemskontingenten får medlemmer medlemsrettigheter i Friskis&Svettis Lier og forplikter seg samtidig til å følge NIF's regelverk. Dette innebærer at man også er forsikret på trening gjennom Friskis&Svettis Lier. For å delta på treninger som ikke er åpne for alle, må man betale en treningsavgift i tillegg. Denne dekker kostnadene for deltagelse på treningene ( hall leie, musikkanlegg, utstyr etc.).
  Merk ! Deltar man på åpne treninger ( som feks. sommertrening) uten å betale medlemskontingenten er man altså IKKE forsikret. Evt. skader må da tas på egne forsikringer.

Gullaug

19:00 - 20:00 Flex

Heiahallen

20:00 - 21:00 Power Hour

Hennummarka - ute

18:00 - 19:15 Løpetrening

Hennummarka skole

20:00 - 21:00 Basis

Til timeplanen dag for dag
Anteo utvecklas av Defendo Sverige AB, 2007-2018 #93